Privacyverklaring

Restaurant de Smittenberg hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze verklaring privacyverklaring is van toepassing op de Restaurant de Smittenberg Website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de Restaurant de Smittenberg Website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Het verzamelen van uw Persoonsgegevens

Restaurant de Smittenberg verzamelt persoonsgegevens, zoals uw e-mail adres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer. Restaurant de Smittenberg verzamelt tevens anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor u, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.Er is ook informatie over uw computer hardware en software die automatisch wordt verzameld door Restaurant de Smittenberg. Deze informatie kan bevatten: uw IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en Website adressen. Deze informatie wordt gebruikt door Restaurant de Smittenberg om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de de Restaurant de Smittenberg Website.Onthoud dat als u persoonsgegevens of persoonlijke gevoelige gegevens openbaart via de Restaurant de Smittenberg openbare message boards, deze informatie verzameld en gebruikt kan worden door anderen. Noot: Restaurant de Smittenberg leest geen van uw privé online communicaties.Restaurant de Smittenberg raadt u aan de privacyverklaringen van de Websites die u kiest te bezoeken vanaf Restaurant de Smittenberg zodat u kunt begrijpen hoe die Websites uw informatie verzamelen, gebruiken en delen. Restaurant de Smittenberg is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op Websites buiten de Restaurant de Smittenberg en aan Restaurant de Smittenberg gerelateerde Websites.

Gebruik Persoonsgegevens

Restaurant de Smittenberg verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de Restaurant de Smittenberg Website te beheren en om de door u gevraagde services te leveren. Restaurant de Smittenberg gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanaf Restaurant de Smittenberg en haar relaties. Restaurant de Smittenberg kan ook contact met u opnemen via enquetes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken.Restaurant de Smittenberg verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden. Restaurant de Smittenberg kan, van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen zullen uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet worden doorgegeven aan derden. Daarbij mag Restaurant de Smittenberg gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistieke analyses uit te voeren, om u e-mail of post te sturen, om te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan Restaurant de Smittenberg, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.Restaurant de Smittenberg gebruikt of openbaart gevoelige persoonlijke gegevens, zoals ras, religie of politieke voorkeuren niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming.Restaurant de Smittenberg houdt bij welke Websites en pagina's onze klanten bezoeken in Restaurant de Smittenberg, om te bepalen welke Restaurant de Smittenberg services het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te adverteren binnen Restaurant de Smittenberg naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied.Restaurant de Smittenberg zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op Restaurant de Smittenberg of de site; (b) om de rechten of eigendom van Restaurant de Smittenberg te beschermen en verdedigen; en, (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Restaurant de Smittenberg, of the het publiek te beschermen.

Gebruik van Cookies

De Restaurant de Smittenberg Website gebruikt "cookies" om u te helpen de uw online ervaring op u te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de Web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat u de cookie heeft toegekend.Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de Web server in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als u Restaurant de Smittenberg pagina's individualiseert, of u zich registreert bij een Restaurant de Smittenberg site of services, zal de cookie Restaurant de Smittenberg helpen bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals betaaladres, afleveradres etc. Wanneer u terugkeert naar dezelfde Restaurant de Smittenberg Website, zal de informatie die u reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat u makkelijk de op u afgestemde Restaurant de Smittenberg kenmerken kunt gebruiken.U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste Web browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van Restaurant de Smittenberg services of Websites die u bezoekt.

Veiligheid van uw Persoonsgegevens

Restaurant de Smittenberg stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Restaurant de Smittenberg stelt de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcard nummer) wordt overgedragen naar andere Websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

Wijzigingen Verklaring

Restaurant de Smittenberg zal zo nu en dan de Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Restaurant de Smittenberg raadt u aan om periodiek deze Verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Restaurant de Smittenberg uw informatie beschermt.

Contact Informatie

Restaurant de Smittenberg heet uw commentaar betreffende deze Privacyverklaring welkom. Als u van mening bent dat Restaurant de Smittenberg niet heeft gehandeld op grond van deze Verklaring, dan kunt u contact opnemen met Restaurant de Smittenberg via info@desmittenberg.nl. Wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen verrichten om meteen het probleem te bepalen en op te lossen.