Kootwijkerzand en Radio Kootwijk

Knooppunten: 92 93 43 42 41 40 71 70 73 72 84 86 14 13 12 69 92

Lengte: 54 km

71 Kootwijkerzand - Harskamp
Kootwijkerzand kan je vinden door bij knooppunt 71 even 1,5 km naar het noorden te fietsen en over een stuifduin te klimmen. "Wie die zanden niet terege kent, zal weldoen zich er niet in te wagen", waarschuwde vroeger een bordje uit 1878. Dit gebied was een eeuw geleden woest en gevaarlijk. Er zijn toen veel grove dennen geplaatst, maar gelukkig niet overal. Maak hier een wandeling en geniet van de stilte en de natuur in Europa's grootste stuifduingebied.

40 Hoog Buurlose Heide - Kootwijk
Radio Kootwijk is een PTT-dorpje met slechts 120 inwoners. In begin jaren twintig heeft de PTT met grote voortvarendheid een zendstation en zes 212 meter hoge masten uit de grond gestampt. Niet meer verplicht wonen en reorganisaties gaven het dorp een ander karakter. Nu zijn alle zendactiviteiten gestaakt maar tot de 2e wereldoorlog onderhield Radio Kootwijk radiotelegrafische verbinding met het vooroorlogse Indië.

41 Hoog Buurlo - Kootwijk
Misschien is Hoog Buurlo wel het kleinste gehucht van Nederland; twee voormalig boerderijtjes, twee schaapskooien, 3 bewoners en ruim honderd schapen. In Hoog Buurlo zijn alle sporen van de cultuur van het heidelandschap nog zichtbaar. In de zoektocht naar de geschiedenis van dit gebied is al veel informatie boven water gekomen.

42 Van der Huchtbos - Ugchelen
Tussen Hoog-Buurloo en Hoenderloo fietst u door terreinen van Staatsbosbeheer. In 1956 werd hier het Staatswildreservaat gesticht omdat de wildstand op de omrasterde delen van de Veluwe zeer slecht was door wanbeheer, stroperij en slecht voedselaanbod. Hier liet het Rijk zien hoe het wel moest, met wildweiden en goed toezicht.

15 Kleine Dubbelo - Hoenderloo
Uitgestrekte bossen en heuvelachtige grond typeren dit bosgebied. Het gebied herbergt vele bewoners. Zo zwerven er bijvoorbeeld edelherten, reeën, wilde zwijnen, (roof)vogels en dassen rond. In de weidse bossen is het mogelijk om een glimp van deze dieren op te vangen

43 Ugchelse Bos - Ugchelen
Tussen knooppunt 43 en 93 ontspringt in buurtschap Engeland de Oude Beek. Iets stroomafwaarts ter hoogte van Beekbergen fiets je op de Tullekensmolenweg. Wanneer je deze weg iets verder volgt naar het oosten kom je langs de Ruitersmolen. Oorspronkelijk een papiermolen en later een graanmolen. In 1985 gerestaureerd en in de zomer open gesteld met demonstraties papierscheppen.

92 Beekbergen-centrum - Beekbergen
Rond 1600 is in Beekbergen de Veluwse papierindustrie gestart. Het graf van Marten Orges, de stichter van de papierindustrie, is te vinden in de tufstenen N.H.kerk van de 13e eeuw.

93 Lieren - Lieren
Lieren is een klein plaatsje tussen Beekbergen en Loenen, gelegen 10 km ten zuidoosten van Apeldoorn. Langs de noordkant van het dorp stroomt de oude beek, die in de buurtschap Engeland ontspringt. Het is een echte bronbeek. Ten oosten van het dorp Lieren is de beek onder het Apeldoorns Kanaal doorgeleid en heet verderop Klarenbeek.

94 Apeldoorns Kanaal - Lieren
Het Apeldoorns kanaal werd voltooid in 1868 en loopt van Hattem, door Apeldoorn naar Dieren en is daarmee dus een soort zijtak van de IJssel. Het kanaal is gegraven voor de scheepvaart om handel en industrie in Apeldoorn te bevorderen en om een alternatief te bieden voor het bevaren van de IJssel waar de stroomsnelheid vaak te hoog is. Koning Willem I heeft het kanaal bekostigd (fl. 300.000,-). Door de opkomst van de spoorwegen en het gemotoriseerde verkeer werd het kanaal in 1972 gesloten. Er zijn weer plannen om het kanaal weer bevaarbaar te krijgen.